Formació i orientació laboral-UF2

Només veurem la UF2

Grup IS 1BProfessora dept. FOL: Alícia Quintana Domingo
Formació i orientació laboral

Grup EI 1A


Professora dept. FOL: Alícia Quintana Domingo


Relacions en l'àmbit de treball (LOGSE)

Grup Dietètica 1AProfessora dept. FOL: Alícia Quintana Domingo


Formació i orientació laboral

Grup Atenció a Persones en Situació de Dependència 1AProfessora dept. FOL: Alícia Quintana Domingo


Formació i orientació laboral

Grup SMIX 1CProfessora dept. FOL: Alícia Quintana Domingo


Formació i orientació laboral

Grup SMIX 1BProfessora dept. FOL: Alícia Quintana Domingo


Formació i orientació laboral

Grup SMIX 1A


Professora dept. FOL: Alícia Quintana Domingo


Empresa i iniciativa emprenedora

Grup LABORATORI 1A/BProfessora dept. FOL: Alícia Quintana Domingo


Empresa i iniciativa emprenedora 

Grup PREIMPRESSIÓ DIGITAL 2A


Professora dept. FOL: Alícia Quintana Domingo