El mòdul d'història de la Ceràmica té com objectiu donar els coneixemnts necessaris a l'alumne per tal que conegui l'evolució durant l'història de l'home 

de la ceràmica, fins als nostres dies. El mòdul història de la Ceràmica és bàsic per adquirir els coneixements que permeten visualitzar i analitzar una peça de ceràmica classificar-la i catalogar-la.