Aquest mòdul professional és transversal i ens possibilita acompanyar a l'alumnat a millorar les seues habilitats socials, seguint els principis de la intel·ligència i l'educació emocional i sent conscients del seu perfil professional com a tècniques i tècnics d'atenció a persones en situació de dependència.

Tanmateix, i molt important, l'alumnat aprendrà coses tan essencials per a la seva vida professional i personal que milloren les seves relacions socials, la seva comunicació, la gestió de conflictes amb altres persones i la presa de decisions. Així com dedicarem espais i temps per afavorir l'educació de la creativitat i l'esperit d'innovació, l'aprenentatge d'estratègies de treball en equip i l'aplicació de tècniques de treball i dinàmiques grupals, considerant sempre les característiques i necessitats pròpies de les persones i col·lectius destinataris.

Aquests objectius es tradueixen en unes competències professionals, personals i socials que harmonitzen molt bé el saber ser amb el saber fer de l'alumnat durant tot el procés d'ensenyament/aprenentatge. 

En paraules de la poeta i activista Maya Angelou: "He aprés que les persones potser oblidaran allò que els hi vas dir o allò que vas fer però mai oblidaran com les vas fer sentir".