Moodle de l'assignatura MP12 Taller de motlles ceràmics i fabricació de matrius del 2n curs