Moodle de l'assignatura de MP13 Taller de models ceràmics MOD de 1r curs