Recursos per a l'alumnat per tal de desenvolupar el curs  M12 .Projecte d'Assistència a la Direcció corresponent al 2on curs del CFGS d'Assistència a la Direcció (ADI) de la Família d'Administració i Gestió.