FAMÍLIA: INFORMÀTICA I COMUNICACIONS

CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR

ADMINISTRACIÓ DE SISTEMES INFORMÀTICS EN XARXA (PERFIL CIBERSEGURETAT) I DESENVOLUPAMENT D'APLICACIONS MULTIPLATAFORMA

CURS: PRIMER

MÒDUL MP07: PLANIFICACIÓ I ADMINISTRACIÓ DE XARXES

ASIX-DAM1 - MP07 - PLANIFICACIÓ I ADMINISTRACIÓ DE XARXES