Família professional :     Fabricació mecànica :    CFGS   PPFM

Mòdul :   M03

Nom del curs :     MP03    PPFM 2n UF  control numèric