El mòdul d'història de la Ceràmica té com objectiu donar els coneixemnts necessaris a l'alumne per tal que conegui l'evolució durant l'història de l'home 

de la ceràmica, fins als nostres dies.