IFCD0110 - CONFECCIÓ I PUBLICACIÓ DE PÀGINES WEB

MF0952_2: Publicació de pàgines web (2023-24) (90h)

IFCD0110 CONFECCIÓ I PUBLICACIÓ DE PÀGINES WEB 

MF0951_2: Integració de components de software en pàgines web (180 Hores)

IFCD0110 CONFECCIÓ I PUBLICACIÓ DE PÀGINES WEB 

MF0950_2: Construcció de pàgines web (210 Hores)