Curs moodle de suport a l'acció tutorial.

Per al grup de tutors/es del centre. Aquí trobareu el calendari mensual de tasques i informació de suport per realitzar-les.

En aquest moodle trobareu eines per organitzar una sessió síncrona amb l'alumnat. Segueix la següent estructura:

- Com trencar el gel.

- Suport visual a l'exposició

- Participació de l'alumnat (comprensió del material treballat)

- Comiat


En aquest moodle trobareu eines per organitzar una sessió online on l'alumne treballa sol. Està estructurat de la següent manera:

- Instruccions general de la sessió.

- Com presentar la part teòrica.

- Com els fem pensar sobre la part teòrica

- Comprovar la comprensió.

- Reflexió sobre l'aprenentatge.