Informació, apunts i recursos del mòdul.

PLANIFICACIÓ DE LA  INVESTIGACIÓ COMERCIAL , FASE EXPLORATÒRIA,,CONCLOENT , TRACTAMENT , ANÀLISI I CONCLUSIONS

Espai de comunicació dins l'aula. Informacions, documents, tasques...