CFGS DESENVOLUPAMENT D'APLICACIONS MULTIPLATAFORMA
CURS: SEGON

MP03: PROGRAMACIÓ

FAMÍLIA: INFORMÀTICA I COMUNICACIONS

CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR

DESENVOLUPAMENT D'APLICACIONS MULTIPLATAFORMA

CURS: SEGON

MÒDUL MP05: ENTORNS DE DESENVOLUPAMENT

DAM2 - MP05 - ENTORNS DE DESENVOLUPAMENT


clau auto-inscripció: entorns

CFGS DESENVOLUPAMENT D'APLICACIONS MULTIPLATAFORMA
CURS: SEGON

MP06: ACCÉS A DADES