El grup de segon de MAP comença un projecte ABP intermodular, que afecta M02 i M08, i necessito un espai on poder centralitzar tota l'activitat que es generi a partir d'aquest projecte.