UF 3 i 4 del MP04 Gestió de la producció en processos d'edició que s'imparteixen a segon curs del CFGS Disseny i Edició de Publicacions Impreses i multimèdia