ACTIVITAT INDIVIDUAL DESPRÉS DE LA LECTURA DE LES PÀGINES 8-9-10 DELS APUNTS DEL MOODLE.