Curs per realitzar temari per l'organització dels processos de preimpressió digital al grau superior.