FAMÍLIA: INFORMÀTICA I COMUNICACIONS

CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR

DESENVOLUPAMENT D'APLICACIONS MULTIPLATAFORMA

CURS: PRIMER

MÒDUL MP04: LLENGUATGES DE MARQUES I SISTEMES DE GESTIÓ D'INFORMACIÓ

DAM1 - MP04 - LLENGUATGES DE MARQUES I SISTEMES DE GESTIÓ D'INFORMACIÓ

Hola, he de donar d'alta el curs de tutoria de 1er de DAM perquè és el primer any que es fa.


Gràcies.