FAMÍLIA: INFORMÀTICA I COMUNICACIONS

CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR

DESENVOLUPAMENT D'APLICACIONS MULTIPLATAFORMA

CURS: PRIMER

MÒDUL MP04: LLENGUATGES DE MARQUES I SISTEMES DE GESTIÓ D'INFORMACIÓ

DAM1 - MP04 - LLENGUATGES DE MARQUES I SISTEMES DE GESTIÓ D'INFORMACIÓ

Hola, he de donar d'alta el curs de tutoria de 1er de DAM perquè és el primer any que es fa.


Gràcies.

MP de bases de dades de DAM