Espai de difusió de recursos i entrega de tasques entre professorat i alumnat.