El mòdul professional de Suport en la comunicació té com a finalitat proporcionar a futures i futurs professionals eines i estratègies per optimitzar la comunicació d’aquelles persones que, per diferents raons, no disposen de la parla o poden fer-ne un ús amb moltes limitacions. Les i els professionals que atenen a persones en situació de dependència usuàries dels SAAC han de possibilitar sempre maximitzar la seva comunicació tot adaptant-se a les seves necessitats i característiques de cada persona a qui acompanyen. Però per poder fer-ho de manera òptima es necessita un coneixement teòric i pràctic no només del col·lectiu destinatari dels SAAC, sinó també dels sistemes més utilitzats a l’actualitat així com de les estratègies d’implantació i seguiment.