Informació, material, tasques i lliurament d'exercicis del mòdul.