FAMÍLIA PROFESSIONAL D'ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ

CFGS ADMINISTRACIÓ I FINANCES. 2n CURS

M11. SIMULACIÓ EMPRESARIAL

CURS 2021/2021

Professors: Eduard Ralda Simó i Ferran Sabaté Borràs