CFGS ADMINISTRACIÓ I FINANCES / CFGS ASSISTÈNCIA A LA DIRECCIÓ

1r AFI/ADI Grup B

MP 0651. COMUNICACIÓ I ATENCIÓ AL CLIENT

Professor: Ferran Sabaté Borràs

às