FAMÍLIA: INFORMÀTICA I COMUNICACIONS

CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR

ADMINISTRACIÓ DE SISTEMES INFORMÀTICS EN XARXA

CURS: PRIMER


FAMÍLIA: INFORMÀTICA I COMUNICACIONS

CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR

ADMINISTRACIÓ DE SISTEMES INFORMÀTICS EN XARXA (PERFIL CIBERSEGURETAT)

CURS: PRIMER

MÒDUL MP02: GESTIÓ DE BASES DE DADES

ASIX - MP02 - GESTIÓ DE BASES DE DADES

FAMÍLIA: INFORMÀTICA I COMUNICACIONS

CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR

ADMINISTRACIÓ DE SISTEMES INFORMÀTICS EN XARXA (PERFIL CIBERSEGURETAT)

CURS: PRIMER

MÒDUL MP04: LLENGUATGES DE MARQUES I SISTEMES DE GESTIÓ D'INFORMACIÓ

ASIX - MP04 - LLENGUATGES DE MARQUES I SISTEMES DE GESTIÓ D'INFORMACIÓ

FAMÍLIA: INFORMÀTICA I COMUNICACIONS

CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR

DESENVOLUPAMENT D'APLICACIONS MULTIPLATAFORMA

CURS: PRIMER

MÒDUL MP05: ENTORNS DE DESENVOLUPAMENT

DAM2 - MP05 - ENTORNS DE DESENVOLUPAMENT

FAMÍLIA: INFORMÀTICA I COMUNICACIONS

CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR

ADMINISTRACIÓ DE SISTEMES INFORMÀTICS EN XARXA

CURS: PRIMER

MÒDUL MP10: ADMINISTRACIÓ DE BASES DE DADES

ASIX1 - MP10 - ADMINISTRACIÓ DE BASES DE DADES