FAMÍLIA: INFORMÀTICA I COMUNICACIONS

CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR

ADMINISTRACIÓ DE SISTEMES INFORMÀTICS EN XARXA (PERFIL CIBERSEGURETAT)

CURS: PRIMER

MÒDUL MP04: LLENGUATGES DE MARQUES I SISTEMES DE GESTIÓ D'INFORMACIÓ

ASIX - MP04 - LLENGUATGES DE MARQUES I SISTEMES DE GESTIÓ D'INFORMACIÓ