FAMÍLIA: INFORMÀTICA I COMUNICACIONS

CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR

ADMINISTRACIÓ DE SISTEMES INFORMÀTICS EN XARXA (PERFIL CIBERSEGURETAT) I DESENVOLUPAMENT D'APLICACIONS MULTIPLATAFORMA

CURS: PRIMER

MÒDUL MP02: GESTIÓ DE BASES DE DADES

ASIX-DAM1 - MP02 - GESTIÓ DE BASES DE DADES