Recursos a l'abast de l'alumnat del curs  M2 .Gestió de la documentació jurídica i empresarial corresponent al 1r curs del CFGS d'Assistència a la Direcció (ADI) de la Família d'Administració i Gestió.