Recursos per a l'alumnat del curs  M4 .Recursos Humans i Responsabilitat Social Corporativa  corresponent AF_ADI 1rB