CFGS ADMINISTRACIÓ I FINANCES. 1r CURS

MÒDUL 01. COMUNICACIÓ I ATENCIÓ AL CLIENT

Professor: Ferran Sabaté Borràs