CFGS ADMINISTRACIÓ I FINANCES / CFGS ASSISTÈNCIA A LA DIRECCIÓ

1r AiF/ADI Grup A

MÒDUL 01. COMUNICACIÓ I ATENCIÓ AL CLIENT

Professor: Ferran Sabaté Borràs