CFGS ADMINISTRACIÓ I FINANCES. 2n CURS


Mòdul 10. GESTIÓ LOGÍSTICA I COMERCIAL

PROFESSOR: FERRAN SABATÉ BORRÀS