CFGS ADMINISTRACIÓ I FINANCES. 2n CURS

MP10. GESTIÓ LOGÍSTICA I COMERCIAL

PROFESSOR: FERRAN SABATÉ BORRÀS